mgr Marcin Goluch

mgr Marcin Goluch

Psycholog młodzieży i osób dorosłych, mediator

Absolwent pięcioletnich studiów Psychologicznych ze specjalnością „Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych”. Jest wykładowcą akademickim Uczelni Collegium Humanum w Warszawie na kierunku Psychologia (Psychologia Procesów Poznawczych), na studiach Podyplomowych MBA oraz na kierunku „Psychotraumatologia”. Ukończył szkolenie z zakresu mediacji przy Wyższej Szkole Menadżerskej w Warszawie oraz szereg szkoleń z zakresu psychologii biznesu.

Pracował w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  w dziale Lecznictwa i Certyfikacji.

Praktykę z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoterapii zdobywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (alkohol, leki, narkotyki), Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie (na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, leczenia uzależnień, oddziale dziecięcym i młodzieżowym). Praktykę z zakresu terapii uzależnień zdobywał również w Poradni Leczenia Uzależnień PUNKT w Warszawie.

Od 2019r. współpracuje ze Stowarzyszeniem Terapeutów, które zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (zaburzenia ze spektrum autyzmu).

Uczestnik konferencji poświęconych zdrowiu psychicznemu i tematyce uzależnień.
Stale rozwija swoje umiejętności. Pracuje pod stałą superwizją.

W naszym ośrodku prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży (od 15rż)

Do 15.03.2019 nie przyjmuje nowych pacjentów (urlop szkoleniowy)

Nasze social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google+
http://www.seksomnia.eu/team/255/