Dr n. hum Adam Kucharski

Dr n. hum Adam Kucharski

Wieloletni pracownik Instytutu Psychologii M.C. Skłodowskiej w Lublinie, a od 2009 zatrudniony w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie od 2011r. pełni funkcji Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii. Ukończył czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. W latach 2012-2014 współpracował z Kliniką Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego , gdzie zdobył bogate doświadczenia diagnostycznego i terapeutyczne. Jest też autorem szeregu prac naukowych z zakresu psychologii oraz psychoterapii. Szczególnie interesuje się zagadnieniami komunikacji w psychologii oraz fenomenem humoru, także w zakresie interwencji paradoksalnych w psychoterapii. W procesie psychoterapeutycznym przywiązuje dużą wagę do relacji z pacjentem mając świadomość, że potrzebuje on wsparcia, empatii oraz poczucia bezpieczeństwa. Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową.

Wizyty proszę umawiać pod numerem telefonu 783 492 584

Nasze social media: