Dr n. med. FECSM Justyna Holka-Pokorska

Dr n. med. FECSM Justyna Holka-Pokorska

Jako jedna z kilkudziesięciu lekarzy w Europie posiada tytuł Fellow of the European Board of Sexual Medicine nadawany przez European Society of Sexual Medicine, który uzyskała w 2016r. Stworzyła ośrodek terapeutyczny „Seksomnia”. Doświadczenie kliniczne nabywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Zakładzie Seksuologii oraz Patologii Więzi Międzyludzkich Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Centrum Terapii Lew-Starowicz. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu seksuologii, psychiatrii oraz psychoterapii. Szczególnie interesuje się rolą hormonów płciowych w powstawaniu zaburzeń psychicznych i seksualnych, zaburzeniami ze spektrum autyzmu u osób dorosłych i młodzieży, psychiatrią rodzicielstwa, diagnozą i terapią dysforii płci. Ukończyła też szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie wraz z własną psychoanalizą szkoleniową, kurs psychoterapii eklektycznej rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz trening z zakresu Mindfulness Based Stress Reduction. Obecnie współpracuje jako adiunkt z III Kliniką Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jako seksuolog medyczny z Centrum Terapii Lew-Starowicz oraz jako wykładowca z instytucjami publicznymi i prywatnymi. Udziela wywiadów eksperckich dla prasy i telewizji. W 2017r. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia realizowała projekt z zakresu profilaktyki zdrowotnej dotyczący zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz patologicznej seksualizacji dzieci i młodzieży pt. „Nie bój się psychiatry”. Udziela konsultacji psychiatrycznych, seksuologicznych, psychoterapeutycznych, prowadzi terapię par oraz terapię seksualną.

Członkini międzynarodowych towarzystw naukowych:

World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) – członkini Zrządu Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towrzystwa Psychiatrycznego

World Professional Association of Transgender Health (WPATH) https://www.wpath.org/member/1510

European Society of Sexual Medicine (ESSM) https://www.essm.org/society/google-maps-mjcsm/

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) -Prezeska Zarządu Oddziału Mazowieckiego (2019-2022)

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (PTS)

 

Nasze social media: