Jak pomagamy

Jak pomagamy

Trudności emocjonalne i seksualne, nie powstają bez przyczyny. Zazwyczaj do ich ujawnienia przyczynia się cały łańcuch niekorzystnych czynników. Pomoc, którą Państwu chcemy zaoferować opiera się na wnikliwej diagnozie w oparciu o model biopsychospołeczny. Pozwala to na etapie diagnozy „rozkładać każdy objaw z zakresu sfery seksualnej lub emocjonalnej na czynniki pierwsze”. Pozwala to na wnikliwą analizę, które ze sfer – psychologiczna, społeczna czy biologiczna (związana z neuroprzekaźnikami mózgu lub chorobami ogólnoustrojowymi) przyczyniły się do ujawnienia danej dysfunkcji. Na podstawie wieloprofilowej diagnozy planowana jest terapia, która w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę może dać konkretnej osobie najskuteczniejsze efekty, najlepszą jakość życia oraz pozwolić na jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału życiowego. Szczególnie pochylamy się nad problemami osób, które poszukiwały wcześniej pomocy, ale z różnych względów otrzymana pomoc okazała się nieskuteczna lub niewystarczająca. Nawet najlepsza metoda terapeutyczna może okazać się niedobrana do danego schorzenia lub problemu. W niektórych przypadkach problemy emocjonalne i seksualne okazują się tak bardzo złożone, że dopiero przez wieloprofliową diagnozę oraz wielokierunkową pomoc można uzyskać zadowalające efekty. Właśnie w przypadku złożonych problemów sfery seksualnej i emocjonalnej zapraszamy do kontaktu z naszym gabinetem.

Zapraszamy